Witamy na nowej stronie
PRZEDSZKOLA “ŻYRAFA” NR 3
W BRZESZCZACH

Zapraszamy również na nasz profil na facebooku.
Znajdują się tam wszystkie aktualne informacje
z życia przedszkola.

Witamy na naszej nowej stronie!

Przedszkole Żyrafa w Brzeszczach

Przedszkole „Żyrafa” jest położone w przyjaznej i bezpiecznej okolicy. Posiada siedem przestronnych sal przedszkolnych, salę teatralną, salę muzyczną, gabinet logopedyczny oraz duży ogród przedszkolny.

Nasze motto:

Dawać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspierając jednocześnie ich spontaniczność i aktywność. Wspomagać indywidualny rozwój każdego dziecka, budując poczucie własnej wartości. Kłaść nacisk na szacunek dla odrębności i indywidualności.
Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

KĄCIK RODZICA

Aktualności

Najważniejsze informacje z życia przedszkola

Koncepcja Przedszkola Żyrafa

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie każde dziecko:

Traktuje się podmiotowo

Staje się samodzielne

Czuje wsparcie i opiekę

Czuje się bezpiecznie

Rozwinie swoje zdolności i zainteresowania

Dba o swoje zdrowie i sprawność ruchową

Otrzyma fachową pomoc logopedyczną i psychologiczno-pedagogiczną

Wspieramy dzieci 6-letnie, aby osiągały sukces w szkole

Nasze przedszkole funkcjonuje po to, by rodzicie naszych podopiecznych:

 • Aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;
 • Byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych;
 • Brali czynny udział w życiu przedszkolaka;
 • Otrzymywali pełną informację o osiągnięciach dzieci, otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Działamy po to, by nasi nauczyciele:

 • Mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 • Byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy;
 • Realizowali swe życiowe posłannictwo.

„Przedszkole jest źródłem sukcesu każdego dziecka”

 • Nasze przedszkole jest miejscem zapewniającym opiekę i bezpieczeństwo, dbamy o potrzeby dzieci oraz zapewniamy ich wszechstronny rozwój.
 • Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.
 • W naszym przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka.
 • Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Organizujemy imprezy, które dostarczają naszym dzieciom wiele radości oraz wspomnień na całe życie.
 • Nasi wychowankowie biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Promujemy postawę proekologiczną oraz prozdrowotną poprzez realizację programów profilaktycznych.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy przedszkola.
Menu